Actualitat

Novetats del sector

La necessitat del joc simbòlic

La manera de jugar dels infants va canviant i prenent diferents formes a mesura que aquests van creixent. Els nens i nenes solen començar amb el joc simbòlic als dos anys i s'allarga fins als 7 o 8. És en aquest lapse de temps quan comencen a observar les conductes dels adults de manera que volen imitar-les.

El joc simbòlic comença en el moment en què un infant imita de forma espontània accions de la vida quotidiana del món dels adults i aquestes accions són utilitzades com a joc i entreteniment sense necessitat d'haver-ho decidit amb anterioritat i sense unes normes preestablertes.

Per una banda, en ser els infants els protagonistes de l'acció, aconsegueix que tots sols arribin a crear seqüències de joc ordenades, a més els ajuda a prendre decisions cooperativament amb la resta de companys i companyes en el moment en què cadascú assumeix un rol del joc simbòlic.

Per altra banda el joc simbòlic els ajuda a associar les explicacions de les persones adultes amb experiències que ells mateixos hagin viscut anteriorment, així com desenvolupar habilitats motrius complexes i quotidianes com pot ser escombrar o cuinar. Aquestes situacions quotidianes i que tenen un significat suposen un moment perfecte per treballar el correcte ús del llenguatge i les normes socials d'educació i convivència. A més aquestes activitats serviran perquè els infants puguin col·laborar en el manteniment i neteja tant a l'aula com a casa.

Pel que fa a la relació dels infants amb el joc en general, el joc simbòlic, com que no és un joc guiat i amb unes normes tancades, aconsegueix que els infants tinguin més iniciativa en moment de jugar, els aporta capacitat per exterioritzar els seus sentiments i emocions durant i en relació amb el joc. A més és una manera més que tenen de gaudir i passar-s'ho bé, així com de tenir un petit espai de llibertat i on poder fer volar la imaginació.

Així es pot assegurar que el joc simbòlic aporta les condicions necessàries als infants per aprendre a expressar-se sense límits ni normes, i a realitzar-se individualment i col·lectiva. Els infants han de jugar per ser capaços d'expressar les seves opinions, emocions i desitjos.

Per crear un joc simbòlic és necessari reproduir escenaris de joc on es puguin imitar situacions del dia a dia, compartir materials i propostes i interactuar amb els companys i companyes.

En moltes escoles i llars d'infants existeixen uns "racons" de la classe els quals cada un d'ells serveix per a un joc simbòlic diferent. Hi ha moltíssimes opcions però els espais que més s'acostumen a representar són: la cuina, el taller, l'ambulatori, la caseta, la perruqueria i la botiga.

Aquests espais es poden construir de moltes maneres i cal afegir-hi elements que hi tinguin a veure i que donin més possibilitats al joc, en una perruqueria, per exemple, estaria bé tenir uns rulos, un raspall o inclús un pica i una cadira on "rentar caps".

Des de Seviclimb estem començant a crear la nostra pròpia col·lecció de jocs simbòlics i ens agradaria descobrir-vos la nostra cuineta en fusta de robinia-pseudoacacia que compta amb dues piques, una aixeta, fogons i una estanteria. El disseny és senzill i funcional i deixa moltes possibilitats obertes per fer-hi modificacions o treure i afegir elements.

Fonts:

Espais infantils de joc simbòlic. https://agora.xtec.cat/escolaaldric/espais-infantil/joc-simbolic/

El joc simbòlic, racons. http://www.lescarolines.com/joomla/index.php/2011-11-14-10-59-31/712-el-joc-simbolic-racons

La importància del joc simbòlic. https://criatures.ara.cat/blogs/pedra-paper-tisora/Joc-Simbolic_6_508809115.html

Joc simbòlic. https://agora.xtec.cat/escolamansuet/joc-simbolic/