Actualitat

Novetats del sector

Jocs infantils accesibles per a tots els infants

El joc és una eina imprescindible pel desenvolupament de qualsevol infant

Parc infantil complet i accessible per a tots els infants.

L'article 7 de la Declaració dels Drets de l'Infant afirma que "el nen ha de gaudir plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d' aquest dret".

Així doncs, es reivindica la importància que nens i nenes necessiten espais de joc on compartir el temps sense importar quines són les seves capacitats, on aprenguin a viure en igualtat.

Els parcs infantils són un espai de garantia per al joc en els espais públics de pobles i ciutats. No obstant això, en la majoria de països no hi ha cap criteri, ja sigui normatiu o recomanació, sobre com ha de ser un parc infantil accessible. L'accessibilitat als parcs infantils segueix sent un repte pendent per a la inclusió dels nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, amb o sense discapacitat en un mateix espai de joc.

A Seviclimb tenim contacte amb diversos proveïdors d'aquest tipus de jocs i complements per a crear nous jocs accessibles per tothom. Si us poseu en contacte amb nosaltres cercarem la millor solució per a cada cas i us farem un pressupost detallat i ajustat.

 

Font: FAROS (Observatori per la salut de la infància i l'adolescència)